Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

Datageletterdheid binnen datagedreven werken 

Opzet
In deze webinar lichten we de Routekaart Datageletterdheid nader toe. We vertellen enkele best-practices, delen randvoorwaarden en geven aan welke afwegingen en keuzes gemaakt dienen te worden en door wie.

Data-gebruiksaanwijzing
In deze sessie lichten we eveneens toe hoe je de Routekaart Datageletterdheid kunt gaan toepassen. We nemen stap voor stap de data-gebruiksaanwijzing door om de Routekaart te interpreteren en zelf lokaal toe te gaan passen. 

Datageletterdheid binnen Datagedreven werken
Om effectief en duurzaam datagedreven werken te organiseren dien je aan verschillende facetten aandacht te besteden afhankelijk van de huidige mate van datavolwassenheid, ambities, budget en mate van datageletterdheid van medewerkers. Denk hierbij aan:
  • De mensen en hun vaardigheden, flexibiliteit, kennis
  • Cultuur- en veranderopgave
  • Leiderschap
  • Data governance en data management
  • Datakwaliteit
  • Analytics, BI, dashboarding
  • Privacy, security, data ethiek
  • Strategie, visie
  • Structuren & Processen
Hoe positioneer je het opleiden van medewerkers in datageletterdheid ten opzichte van bovenstaande facetten? Waar geef je voorrang aan en waarom? Wanneer besteed je tijd en aandacht aan welk onderwerp?

Met behulp van de Routekaart Datageletterdheid + de bijbehorende data-gebruiksaanwijzing ben je in staat om het opleiden van medewerkers in datageletterdheid optimaal te positioneren binnen datagedreven werken projecten, programma's ten einde binnen duurzame bedrijfsvoering. Voor wie bedoeld?
Deze webinar is relevant voor de persoon die verantwoordelijk is (eventueel samen met collega's) om het opleiden van medewerkers in datageletterdheid zo optimaal mogelijk te organiseren binnen een programma datagedreven werken en-of binnen de duurzame bedrijfsvoering waarin datagedreven werken in is geïmplementeerd. 

Dit webinar is  relevant voor elke type organisatie, wel delen we best-practises van specifiek andere gemeenten. Er is geen voorkennis nodig.

Presentatie
Janita Sluurman en Peter Frans Oosterbaan.

Duur
Precies 20 minuten!

Live of on demand
Deze sessie is on demand en kun je kijken wanneer je wilt.


Deel dit webinar